Lundvoll Maskinstasjon AS legger mye innsats i å planlegge arbeidet og utføre vår del av arbeidet slik at andre på byggeplassen skal kunne utføre sitt arbeid effektivt. Vi har spesielt fokus på å legge til rette for at byggeprosessen skal gå så effektivt og ryddig som mulig for å unngå merarbeid, forsinkelser og økte kostnader for kunden.

Vil du ha mer info om prosessen rundt grunnarbeidet så ta gjerne kontakt og vi vil legge frem et løsningsforslag for ditt prosjekt.