Vi leverer de fleste typer grus og jord. Veigrus 0-18mm, pukk 8-22mm, grovpukk 22-64mm, kult 20-120mm, vekstjord, sprengstein, subbus 0-8mm, støpesand og fyllmasser.

Ta kontakt for et godt tilbud på levering av masser.