Om oss

Lundvoll Maskinstasjon AS er et maskinentreprenørfirma som ble startet i 1955 som et personlig firma. Firmaet ble omdannet til aksjeselskap i 1999 og fikk også sentral godkjenning. Firmaet har seks fast ansatte. Ansatte i firmaet har maskinførerbevis eller fagbrev som anleggsmaskinførere. De har i tillegg ADK-sertifikat, kranførerkurs, kurs i utførelse av små jordrenseanlegg, kurs i bygging av skogsveier m.m.

Våre tjenester

MASKINENTREPRENØR I LYNGEN MED SENTRAL GODKJENNING I  FAGOMRÅDENE:
  • Utførelse av Veg- og grunnarbeider i tiltaksklasse 2
  • Utførelse av Landskapsutforming i tiltaksklasse 2
  • Utførelse av Vannforsynings- og avløpsanlegg i tiltaksklasse 2
  • Utførelse av Riving og miljøsanering i tiltaksklasse 2

Godkjenningsbevis: 

Graving

Vi utfører det meste innen graving og grunnarbeid på mindre og større anlegg, for private, bedrifter og offentlig sektor. Utførelse av komplette grunnarbeider med veier, grøfter, vann, avløp og utomhus for eneboliger, boligfelt,

Hustomter

Lundvoll Maskinstasjon AS legger mye innsats i å planlegge arbeidet og utføre vår del av arbeidet slik at andre på byggeplassen skal kunne utføre sitt arbeid effektivt. Vi har spesielt fokus på å legge til rette for

Nydyrkingsarbeid

Lundvoll Maskinstasjon AS utfører nydyrking av landbrukseiendom. Nydyrking skyver vi vekk vekstjorda, fjerner stubber og røtter før arealet planeres og vekstjorda skyves tilbake på det nye landbruksarealet.

Salg av masse

Vi leverer de fleste typer grus og jord. Veigrus 0-18mm, pukk 8-22mm, grovpukk 22-64mm, kult 20-120mm, vekstjord, sprengstein, subbus 0-8mm, støpesand og fyllmasser.

Skogsveibygging

Lundvoll Maskinstasjon AS rydder og forbereder vei for skogsbil transport og traktor fremkommelighet.
Vi stiller med god kunnskap og erfaring. Kontakt oss for spørsmål. Vi tilbyr grusveier til

Brøyting, snørydding og sandstrøing

Lundvoll Maskinstasjon AS tar på seg brøyte og strø oppdrag for borettslag, bedrifter, tunveier eller din private oppkjørsel.