Lundvoll Maskinstasjon AS utfører nydyrking av landbrukseiendom. Nydyrking skyver vi vekk vekstjorda, fjerner stubber og røtter før arealet planeres og vekstjorda skyves tilbake på det nye landbruksarealet. Det kan også legges dreneringer og bygges overvannssystem tilpasset det enkelte tiltak.

Les mer om nydyrking på Landbruksdepartementets sider:

https://www.landbruksdirektoratet.no/no/eiendom-og-skog/eiendom/nydyrking