Lundvoll Maskinstasjon AS er et maskinentreprenørfirma som ble startet i 1955 som et personlig firma. Firmaet ble omdannet til aksjeselskap i 1999 og fikk også sentral godkjenning. Firmaet har seks fast ansatte. Ansatte i firmaet har maskinførerbevis eller fagbrev som anleggsmaskinførere. De har i tillegg ADK-sertifikat, kranførerkurs, kurs i utførelse av små jordrenseanlegg, kurs i bygging av skogsveier m.m.

Firmaet utfører alt av arbeid innen kommunaltekniske anlegg, tomter, grøfter, kabelgrøfter, sprengningsarbeid, nydyrkingsarbeid og profilering, skogsveibygging og massetransport. I tillegg utfører bedriften brøyting, snørydding og sandstrøing i vintersesongen. Firmaet driver også med salg av sand, grus, pukk, stein og jordmasser.

Vi i Lundvoll Maskinstasjon AS er opptatt av at du skal bli fornøyd. Dette betyr at vi vektlegger å levere raskt uten at det går ut over kvaliteten.

Vi har en velutstyrt og moderne maskinpark som lar oss håndtere de aller fleste oppdrag. Sammen med de godt kvalifiserte medarbeiderne våre gjør dette at vi utfører oppdraget til rett tid og til de korrekte spesifikasjoner.

Vi har lang erfaring i bransjen og har hatt mange fornøyde kunder gjennom årene

– ta gjerne kontakt og be om referanser for prosjekt som du vil ha utført !